Nieuws_jan_2010
Schrijf je nu in voor het DELF-examen! | 10-02-2010

E. Bouman
Tot uiterlijk maandag 18 januari kunnen jullie je inschrijven voor de internationale DELF-examens in maart 2010. De tweede ronde DELF-examens zal plaatsvinden in juni 2010.
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen van onze school deelnemen aan het internationale examen voor het DELF scolaire: diplôme d’études en langue française. Met dit diploma kan men over de hele wereld het niveau van het Frans aantonen bij werkgevers, onderwijsinstellingen en andere officiële instanties. In de bovenbouw bereiden wij de leerlingen tijdens de lessen Frans voor op deze examens. Voor de leerlingen die aan het examen deel willen nemen zullen wij een aantal examentrainingsmomenten organiseren.
Het examen staat open voor leerlingen uit klas 2 tot en met 6 die het vak Frans in hun pakket hebben en men kan deelnemen op 4 niveaus:
A1: volledige beginners
A2: gevorderde beginners
B1: gevorderde leerders
B2: zeer gevorderde leerders
Het niveau van het examen waar men aan deel wenst te nemen, dient bepaald te worden in overleg met mevrouw Greve, mevrouw Meijer of mevrouw Bouman.
Het examen in maart zal bestaan uit twee onderdelen op twee locaties:
Woensdag 10 maart: luisteren, lezen, schrijven op het Stedelijk Gymnasium locatie Socrates
Zaterdag 13 maart: Spreken, op een school in de regio (wordt later bekend gemaakt)

Lees voordat je je inschrijft goed het document "Informatie over het DELF-scolaire" op ITs Learning in het vak DELF Scolaire en overleg met je docent Frans over je niveau!
Inschrijven voor dit examen kan alleen door het inschrijfformulier op ITs Learning in te vullen en te mailen naar mevrouw E. Bouman.
 


Terug naar voorpagina ยป