Nieuws_okt_2009
Sartreproject | 10-02-2010

Sectie Frans
Voor vijfde- en zesdeklassers met het vak Frans in hun pakket organiseert de sectie Frans een nieuw Franstalig theaterproject: "Les jeux sont faits" van Jean-Paul Sartre. Na het succes van het Molière- en het Candideproject, komen de Fransen nu naar Nederland met een 20e eeuwse toneeltekst van een van de grootste filosofen van de 20e eeuw.

Het theaterproject begint op 19 november met een toneeldag die duurt van 9 tot 15.00 uur. Tijdens het ochtendgedeelte worden de schrijver en de tekst bestudeerd. Het middagdeel is bedoeld voor theatertechnieken en improvisaties. Na die dag ontvangt iedere deelnemer zijn rol en de tekst. Samen met de andere deelnemers en de docenten Frans wordt het stuk ingestudeerd. In maart komen de acteurs terug om na een dag repeteren het stuk samen uit te voeren voor publiek. Naast de twee theaterdagen in november en maart met de Fransen zullen wij tussendoor ongeveer 3 tot 4 keer bij elkaar komen. De data van deze bijeenkomsten worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Voor dit project is actieve deelname en enthousiasme het allerbelangrijkste. Een perfecte beheersing van het Frans is niet vereist. Deelnemers die actief deelnemen aan het project kunnen dit project mee laten tellen voor hun lijst. De heer van Dijk zal een filosofieles verzorgen om de achtergronden van deze roman nader uiteen te zetten.

Inschrijving is alleen mogelijk via Its Learning onder het vak "Frans nieuws", Sartreproject.

Meer informatie: mevrouw Schul en mevrouw Bouman


Terug naar voorpagina ยป