Nieuws _mei 2018
Ouders gevraagd voor de MR - Herhaalde oproep | 30-05-2018

Marjoleine de Jonge (secretaris)
Terwijl het aantal kandidaten voor de leerlingen en het personeel gestaag toeneemt, blijven de ouders helaas sterk achter. Voelt u zich betrokken bij de school en heeft u ideeën over hoe het nog beter kan, meld u zich dan aan, liefst vergezeld van een korte profielschets. Vermeld daarbij ook de naam van uw kind en zijn of haar locatie (Athena of Socrates).
Kandidaten voor alle geledingen van de GMR kunnen zich nog opgeven t/m maandag 4 juni 16 uur, via verkiezingenmr2018@gymnasiumleiden.nl .


Terug naar voorpagina »