Nieuws_mei_2012
MR verkiezingen | 05-06-2012

Lisa Lekanne dit Deprez
Dit jaar zijn er verkiezingen voor de medezeggenschapsraad (MR). Drie leerlingen uit de huidige MR stellen zich herkiesbaar (één van Socrates en twee van Athena). Eén leerling zit in de 6e klas op Socrates en gaat volgend jaar van school. We hebben nieuwe mensen nodig om de belangen van de leerlingen te verdedigen op de enige plek waar dat wettelijk kan… DE MR!

Wat is de MR?
De MR praat samen over plannen van de schoolleiding. Op sommige plannen geven ze advies en andere moeten ze goedkeuren. Al met al een erg belangrijke raad dus.

Wat moet je doen?
Zes keer per jaar is er een vergadering en daar moet je natuurlijk bij zijn. Ook moet je je van tevoren hebben ingelezen in de stukken, anders kun je niet meepraten. Verder organiseren we jaarlijks de leerlingenraadvergadering, om met de leerlingen (voornamelijk de klassenvertegenwoordigers) te praten over wat zij nu precies willen. Het is de bedoeling dat er volgend jaar twee leerlingen van Athena en twee leerlingen van Socrates in de MR zitten.

Geef je op als kandidaat!
Je wordt, als je je inschrijft, in principe aangemeld voor een termijn van twee jaar. Wil jij in de MR en meedenken over het (nieuwe) beleid van de school en invloed uitoefenen op de besluiten die genomen moeten worden over bijvoorbeeld de Romereis, toetsweken, herkansingen, beoordelingen en schoolactiviteiten? Stuur dan voor dinsdag 5 juni een mail met je aanmelding naar leerlingenmr@gymnasiumleiden.nl en meteen ook een promotie stukje waarin je vertelt waarom jij geschikt bent voor de MR.
De verkiezingen zullen dan twee weken daarna op 19,20 en 21 juni zijn en zullen via It’s verlopen.
Dus leerlingen, meld je nu aan voor de MR!

Julia Hofkes, Lieke Brackel, Lucia Grijpink en Lisa Lekanne dit Deprez van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad


Van MR naar GMR
Dit jaar is de MR een beetje anders georganiseerd dan normaal. Socrates en Athena krijgen namelijk beide een eigen MR en heel waarschijnlijk zullen de MR leden direct ook de leden van de overkoepelende MR worden; de GMR. Deze raad bestaat uit acht docenten, vier ouders en vier leerlingen.
 


Terug naar voorpagina ยป