Nieuws_sep_2013
MR - ouders nodig | 23-09-2013

S. te Rietstap en Th. de Weerd

Geachte ouder van een of meer SGL-leerlingen,

U kunt zich kandidaat stellen voor een plaats in de MR van het Stedelijk Gymnasium Leiden.
Vanaf het begin van dit schooljaar treden een ouderlid van MR van de locatie Athena af en een ouderlid van de locatie Socrates. Beide locaties zijn formeel zelfstandig, en daarmee wettelijk verplicht om een eigen MR te hebben. Omdat het Stedelijk Gymnasium ervoor kiest om als één school te opereren, is het de intentie van de MR’s om gezamenlijk te vergaderen als Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR zitten in totaal vier leerlingen en vier ouders; het personeel heeft acht MR-leden. Beide locaties zullen gelijk vertegenwoordigd zijn, dus nemen er namens Socrates twee leerlingen en twee ouders plaats in de MR/GMR en van Athena ook twee leerlingen en twee ouders.


Wat doet de MR?
De MR is een partner van het schoolbestuur in het uitzetten van beleid. Het gaat hierbij om de grote lijnen. Afhankelijk van de kwestie heeft de MR controlerecht, adviesrecht of zelfs beslissingsbevoegdheid. Dit alles in vastgelegd bij wet (zie www.infowms.nl). Een kort overzicht van de werkzaamheden van de huidige MR vindt u op de site van de school en in de schoolgids op pagina 61. De GMR vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Er moet flink wat gelezen worden, want stukken als de begroting en het schoolplan worden grondig doorgesproken.

Praktische informatie indien u kandidaat wilt worden
Als u als ouder wilt plaatsnemen in de MR, stuur dan een mail onder de titel MR VERKIEZINGEN aan stedelijk@gymnasiumleiden.nl. In deze mail geeft u zich officieel op en geeft u een korte beschrijving van uzelf en een motivatie waarom u de meest geschikte kandidaat bent. Uw naam, beschrijving en motivatie en foto zullen als dienst doen om u voor te stellen aan de kiezers. U kunt een foto meesturen in jpg formaat. Geef hierbij ook aan voor welke locatie u in de MR wilt plaatsnemen.

De procedure
• De kandidaatstelling dient te geschieden tussen 23 september en 4 november 12:00 ’s middags.
• Daarna volgt een periode van 2 weken waarin de kandidaten aan de kiezers worden voorgesteld (tot 18 november)
• Vanaf 18 november volgt er een week waarin gekozen kan worden (18 t/m 22 november tot 12:00 ’s middags)
• De verwachting is dat op 25 november de verkiezingsuitslag bekend is. Indien er tijdens de kandidaatstelling blijkt dat er zich maar één kandidaat voor een vestiging heeft aangemeld zal deze zonder verkiezingen toetreden tot de MR van die vestiging


Terug naar voorpagina ยป