Nieuws_dec_2012
Klassieke Olympiade Latijn | 04-12-2012

Rogier NellAD CN. DOLABELLAM PROCONSULARI IMPERIO PROVINCIAM ASIAM OBTINENTEM DEDUCTA MULIER SMYRNAEA EST.
Met deze zin begon op donderdag 22 november de eerste editie van de Klassieke Olympiade Latijn. Een onbekende tekst Latijn werd de circa 100 deelnemers van de landelijk georganiseerde Olympiade voorgeschoteld en diende binnen een tijdsbestek van twee klokuren naar correct Nederlands te worden vertaald. Uiteraard was een juiste interpretatie van het Latijn hierbij van groot belang.

Het te vertalen Latijn bleek van de hand van de Romeinse taalgeleerde Aulius Gellius (tweede eeuw na Christus) en vormde een korte anekdote over de berechting van een vrouw. Na haar man en zoon te hebben vergiftigd, wordt deze vrouw voorgeleid aan Gnaeus Dolabella, bestuurder van Klein-Azië. Zij blijkt haar actie niet zonder reden te hebben uitgevoerd: haar man en zoon hebben een andere zoon van haar (verkregen bij een eerdere man) om het leven gebracht, maar zijn hier niet voor berecht. Verschillende rechters buigen zich over deze zaak en uiteindelijk wordt er een uitspraak gedaan: zowel de vrouw als de aanklager van de vrouw worden niet bestraft. Zijn echter over honderd jaar beide misdaden nog niet vergeven en uit de wereld, dan moeten zij terugkomen...

Mocht u zelf een poging willen wagen het Latijn naar correct Nederlands te vertalen, onderaan dit bericht vindt u de volledige tekst.

Namens onze school namen maar liefst elf leerlingen deel aan de wedstrijd, die georganiseerd werd op het Christelijk Gymnasium te Utrecht. Dat het de eerste editie van de Olympiade betrof, werd duidelijk door de ietwat rommelige organisatie. Desalniettemin blonken de afgevaardigden van ons gymnasium uit door hun grote motivatie en zelfstandigheid. Ik denk dat ik namens hen allen spreek als ik zeg dat de deelname een bijzondere en leuke ervaring was.
Bovendien viel de Olympiade in week 47, tevens Nationale Week van de Kroket. Een aantal van onze gymnasiasten profiteerde van deze unieke bijkomstigheid door de trip naar Utrecht te combineren met een bezoek aan een lokale horecagelegenheid.

De uitslag van de Klassieke Olympiade Latijn wordt begin februari 2013 verwacht.


Het te vertalen Latijn:

Ad Cn. Dolabellam proconsulari imperio provinciam Asiam obtinentem deducta mulier Smyrnaea est. Eadem mulier virum et filium eodem tempore venenis clam datis vita interfecerat atque id fecisse se confitebatur dicebatque habuisse se faciendi causam, quoniam idem illi maritus et filius alterum filium mulieris ex viro priore genitum, adulescentem optimum et innocentissimum, exceptum insidiis occidissent. Idque ita esse factum controversia non erat. Dolabella retulit ad consilium. Nemo quisquam ex consilio sententiam ferre in causa tam ancipiti audebat, quod et confessum veneficium, quo maritus et filius necati forent, non admittendum inpunitum videbatur et digna tamen poena in homines sceleratos vindicatum fuisset. Dolabella eam rem Athenas ad Ariopagitas ut ad iudices graviores exercitatioresque reiecit. Ariopagitae cognita causa accusatorem mulieris et ipsam, quae accusabatur, centesimo anno adesse iusserunt. Sic neque absolutum mulieris veneficium est, quod per leges non licuit, neque nocens damnata poenitaque, quae digna venia fuit. Scripta haec historiast in libro Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium nono.
 


Terug naar voorpagina ยป