Nieuws_dec_2009
Hoorcollege Nederlands voor zesdeklassers | 14-12-2009

Florence Lionarons
Aan het begin van de laatste etappe naar het literatuurexamen Nederlands hebben de zesdeklassers in zaal 1175 van de Universiteit Leiden een hoorcollege gevolgd van Prof. Dr. J.L. Goedegebuure, verbonden aan de Vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde. Gedurende 75 minuten onderhield hij de leerlingen over het onderwerp Literaire Waardeoordelen. De leerlingen weten het nu: kwaliteit in literatuur is een normatief begrip en de literaire kwaliteit van een werk wordt door gerenommeerde critici beoordeeld.
Jaap Goedegebuure houdt van authenticiteit en een mooie stijl; het onderwerp doet er dan minder toe. De argumenten van Floske voor de literaire kwaliteit van Kluun (taboedoorbrekend) vond hij van voldoende kwaliteit om de eerste schreden in de richting van de literatuurkritiek te zetten. Zesdeklassers, de heer Goedegebuure vond jullie een fijn publiek (ook hier zag hij kwaliteit!) en wat de docenten betreft: laat ons eind maart maar horen, wat jullie norm voor literaire kwaliteit is!


Terug naar voorpagina ยป