Nieuws_mrt_2015
Gymnasiasten doen mee met debat Eerste Kamer | 01-04-2015

Issac, stagiaire maatschappijleer
Afgelopen zaterdag 28 maart hebben tien leerlingen van de vijfde klas deelgenomen aan het nationale Grondwetdag-debat van ProDemos en het Montesquieu-instituut in de oude zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. In dit debat stonden 6 groepen leerlingen, waaronder 2 van het SGL,  van vijf middelbare scholen, , tegenover elkaar om hun eigen visie op de rol en het nut van de Eerste Kamer in ons politiek systeem te verdedigen. De eerste groep van het Stedelijk Gymnasium Leiden verdedigde het voorstel om de Eerste Kamer het recht te geven om afgekeurde wetten van het kabinet en de Tweede Kamer terug te kunnen sturen naar de Tweede Kamer. De tweede groep pleitte even later om de Eerste Kamer meer inhoudelijke expertise te geven door vakdeskundigen uit het onderwijs of het bedrijfsleven tijdelijk een zetel te geven in de Eerste Kamer. Na alle voorstellen gehoord te hebben besloot de jury uiteindelijk om de groep leerlingen van middelbare school De Amersfoortse Berg uit Amersfoort tot winnaar uit te roepen. Hun voorstel om alle partijen in de Eerste Kamer in drie politieke blokken te laten clusteren, te weten ‘rechts’, ‘links’ en ‘midden’, heeft hun als prijs een lunchafspraak met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties opgeleverd. Alle leerlingen van het SGL hebben zich op dit Grondwetdag-debat voortreffelijk gepresenteerd. Ik ben dan ook benieuwd naar de volgende gelegenheid waar onze leerlingen hun debatvaardigheden kunnen tonen. Wordt vervolgd!


Terug naar voorpagina ยป