Nieuws_nov_2015
Gezocht: talenknobbels uit 1998! | 06-11-2015

Elise Bouman (namens talensecties)
Ben jij ook zo goed in het vertalen van teksten bij Klassieke talen? Vind jij het leuk om zinnen zo mooi mogelijk te vertalen? Word jij ook wel eens geprezen om je mooie teksten? Of droom je ervan om vertaler te worden? Dan is de wedstrijd Juvenes Translatores vast iets voor jou!
Als je geboren bent in 1998, kun je je inschrijven voor de Europese vertaalwedstrijd JuvenesTranslatores. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Europese commissie. Leerlingen uit 28 Europese landen zullen op donderdag 26 november tussen 10 uur en 12 uur gelijktijdig een vertaling maken van een tekst over Europees burgerschap van een Europese taal naar een andere Europese taal. In Nederland doen 22 scholen mee aan deze wedstrijd. Van iedere school mogen maximaal 5 leerlingen deelnemen aan de wedstrijd. Je mag zelf kiezen vanuit welke taal en naar welke taal je vertaalt, mits het talen uit de Europese Unie zijn. Wij adviseren je wel om naar je eigen moedertaal te vertalen, omdat je die meestal het best beheerst.
Als je de Nederlandse winnaar wordt, mag je namens Nederland je prijs op gaan halen tijdens de prijsuitreiking in Brussel in april. In eerdere jaren dat wij meededen werd Eline Westra de Nederlandse winnares met een Frans-Nederlandse vertaling en Libuska Lane kreeg een eervolle vermelding voor een Nederlands-Engelse vertaling. Wie treedt er in hun voetsporen? Meer informatie over deze wedstrijd staat hier
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 12 november bij mevrouw de Jong (voor Athenaleerlingen) en bij mevrouw Bouman (voor Socratesleerlingen).
Vermeld bij je aanmelding de volgende gegevens: naam, klas en locatie, geboortedatum, brontaal en doeltaal.


Terug naar voorpagina ยป