Nieuws_mei_2010
Fundraising voor Vittin Primary School | 20-05-2010

Webredactie
Alle klein beetjes helpen direct.. Oud leerling van onze school, Maarten Vreeburg (eindexamenjaar 2008) werkt als vrijwilliger voor de organisatie Voluntary Childaid bij de Zion Primary School in Tamale, Ghana. Deze organisatie heeft contacten met een aantal basisscholen in Tamale. Een van deze scholen is de Vittin Primary School. Tijdens de introductie voor het vrijwilligerswerk is het hem en andere vrijwilligers opgevallen dat de omstandigheden bij Vittin Primary erg slecht zijn. Het gebouw is in slechte staat, de muren vertonen op sommige plekken grote barsten, de schoolborden zijn slecht en er is nauwelijks meubilair, waardoor veel kinderen op de grond moeten zitten.

Maarten en de andere vrijwilligers hebben het plan opgevat om iets aan die omstandigheden te doen. Ze willen graag het gebouw renoveren en voor extra schoolbankjes zorgen. Ze hebben contact gezocht met een metselaar die het gebouw kan renoveren, en een timmerman die schoolbankjes kan maken. Voor dat ze aan de slag kunnen, moeten er eerst geld ingezameld worden.
De vraag is om via Maarten dit project te steunen door een bedrag over te maken. Het hoeft niet veel te zijn (mag wel natuurlijk), alle beetjes zullen helpen om wat er wat moois van te maken.

Wie dit een mooi initiatief vindt kan een bedrag overmaken naar rekening 3412023 ten name van I. van der Kley. Vermeld bij je donatie het volgende: 'Donatie Vittin Primary School, Maarten Vreeburg'. Het geld wordt direct met een creditkaart van bovenstaande rekening opgehaald en kan direct gebruikt worden om de rekeningen te voldoen.

Alle steun is  heel welkom bij dit project! Alvast bedankt namens de vrijwilligers van Childaid, en bedankt namens alle leraren en kinderen van Vittin Primary School.

Nieuwsgierig naar Maarten zijn belevenissen? Klik hier.


Terug naar voorpagina ยป