Nieuws_jun_2011
Filosofiedag ‘Technologie & Mens’ | 26-06-2011

Joris Raven (sectie filosofie)
Namens de sectie filosofie werd op dinsdag 21 juni voor de vierde klas een geslaagde filosofiedag georganiseerd met het thema ‘Technologie & Mens’. De leerlingen werkten in groepen aan een presentatie en de dag werd gebroken door een inspirerende lezing van dr. Jan Sleutels (Universiteit Leiden) onder de titel ‘Wikisofie’: er wordt druk gespeculeerd over de economische, culturele, psychische en zelfs metafysische effecten van de massale digitalisering van onze leefwereld. Wat doen computers, Internet, Google en wiki's met onze zelfbeleving, onze denkprocessen, ons begrip van identiteit, kennis, geest, vrijheid en verantwoordelijkheid?
De leerlingen bogen zich op deze midzomerdag over vier deelthema’s: de antropologische consequenties van technologie, de invloed van de nieuwe media op onze kennis en ons denken, de ethiek omtrent de ontwikkeling van nieuwe technologie en de relatie tussen technologie, milieu en welvaart. De vierdeklassers worden bedankt voor de voltallige opkomst en voor hun positieve energie aan het einde van dit schooljaar.
 


Terug naar voorpagina »