Nieuws-sept-2014
Extra wiskunde voor de bovenbouw | 22-09-2014

Web redactie
Wij willen alle leerlingen uit de bovenbouw en hun ouders hierbij graag wijzen op de mogelijkheid om op school gratis extra wiskundelessen te volgen.


 

Op Athena: elke dinsdag het 8e en 9e uur in lokaal C12 (docent dhr. Van Eeghen)
Op Socrates: elke dinsdag het 8e en 9e uur in lokaal 113 (docent dhr. Braggaar)
 

Tijdens deze uren kunnen alle bovenbouw leerlingen komen om hun wiskundehuiswerk te komen maken. Er liggen nakijkboeken en de docenten zijn aanwezig om te helpen als iemand vastloopt. Het is niet verplicht maar zeer aan te raden als leerlingen moeite hebben met de stof.
Aankondigen is niet nodig, leerlingen kunnen inlopen aan het begin van het 8e en/of het 9e uur.

 


Terug naar voorpagina ยป