Nieuws_okt_2009
Excursie klas 4 naar Kennemerland | 25-02-2010

Sectie Aardrijkskunde
Op woensdag 14 oktober jl. zijn leerlingen van klas 4 op excursie naar Kennemerland gegaan.
Het was een prachtige zonnige dag. Onder begeleiding van mevr. de Hoog en de heren Colmjon en de Boer hebben de leerlingen een voettocht gemaakt dwars door de Kennemerduinen. Het doel van de excursie was de leerlingen te laten zien welke functie- en landschapsveranderingen er zijn geweest in de duinen van Kennemerland. De tocht ging via het landgoed Duinlust, via de Zanderijvaart naar het bezoekerscentrum de Zandwaaier. In dit voormalige pompgebouw van het Haarlemse waterleidingbedrijf kregen de leerlingen een consumptie aangeboden. Daarna ging de tocht verder door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Na een bezoek aan diverse recreatiemeren en natuurlijk het Vogelmeer werd stil gestaan bij projecten, die in dit schitterende gebied worden uitgevoerd, zoals begrazingsprojecten en projecten waarbij verstuiving weer wordt toegestaan en zelfs weer wordt gestimuleerd. Omdat waterwinning in dit gebied is gestopt, worden de duinen weer natter waardoor “nieuwe” natuur weer een kans krijgt. De tocht eindigde bij de uitspanning Parnassia, waar de leerlingen van de vermoeienissen konden bekomen. Om half vier kwam de bus ons weer ophalen en werd de terugreis naar Leiden aanvaard.
Net zoals de excursie naar Amsterdam worden de leerlingen geacht een deel van de excursie in een powerpointpresentatie te presenteren en ook deze keer telt het cijfer mee voor het schoolexamen.
De sectie aardrijkskunde kijkt terug op twee zeer geslaagde excursies. Wij danken vooral ook onze collega Hans Vosse voor zijn geweldige bijdrage bij het ontwikkelen van het excursiemateriaal. Hier zijn foto's te zien.

Ineke de Hoog
Gerben Colmjon
Otto de Boer
 


Terug naar voorpagina ยป