Nieuws_jan_2014
Excellente School 2013 | 14-01-2014

Bart Vieveen
Het Stedelijk Gymnasium heeft opnieuw het predicaat ‘Excellente School’ gekregen. Premier Mark Rutte reikte maandag 13 januari samen met staatssecretaris Sander Dekker de oorkonde uit. De conclusie uít het juryrapport over het Stedelijk Gymnasium luidde: “Leraren geven aan oog te hebben voor individuele behoeften en talenten van de leerlingen. De school biedt een zeer breed onderwijsaanbod om de horizon van de leerlingen te verruimen en inzichten te verdiepen. […] De school houdt meer en meer rekening met de verschillen tussen leerlingen afkomstig uit de brede lagen van de Leidse bevolking. Dat steeds meer leerlingen uit de brede lagen van de Leidse bevolking met succes gebruikmaken van beide locaties, is een belangrijke bijdrage van de school aan het vormen van een intellectuele voorhoede in alle lagen van onze samenleving. Alles overziende is de jury van oordeel dat de school op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (gymnasium) 2013 opnieuw toekomt; de school is op een hoog niveau gebleven en er is sprake van ontwikkeling op relevante terreinen.”
Het volledige verslag van de jury staat hier.
 


Terug naar voorpagina ยป