Nieuws_apr_2010
DELF-inschrijving gestart | 12-04-2010

Elise Bouman (sectie Frans)
Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor de laatste ronde internationale DELF-examens van dit schooljaar! De DELF-examens zullen plaatsvinden op woensdag 9 en zaterdag 12 juni 2010. De deadline voor de inschrijving is dinsdag 20 april 2010.

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen van onze school deelnemen aan het internationale examen voor het DELF scolaire: diplôme d’études en langue française. Met dit diploma kan men over de hele wereld het niveau van het Frans aantonen bij werkgevers, onderwijsinstellingen en andere officiële instanties. In de bovenbouw bereiden wij de leerlingen tijdens de lessen Frans voor op deze examens. Voor de leerlingen die aan het examen deel willen nemen zullen wij een aantal examentrainingsmomenten organiseren.

Het examen staat open voor leerlingen uit klas 3 tot en met 6 die het vak Frans in hun pakket hebben en men kan deelnemen op 4 niveaus:
A1: volledige beginners
A2: gevorderde beginners
B1: gevorderde leerders
B2: zeer gevorderde leerders
Het niveau van het examen waar men aan deel wenst te nemen, dient bepaald te worden in overleg met mevrouw Greve, mevrouw Meijer of mevrouw Bouman.

Het examen in juni zal bestaan uit twee onderdelen op twee locaties:
Woensdag 9 juni 2010: luisteren, lezen, schrijven op het Stedelijk Gymnasium locatie Socrates
Zaterdag 12 juni 2010: Spreken, op een school in de regio (wordt later bekend gemaakt)

Lees voordat je je inschrijft goed het document "Informatie over het DELF-scolaire" op ITs Learning in het vak DELF Scolaire en overleg met je docent Frans over je niveau!

Inschrijven voor dit examen kan alleen met toestemming van mevrouw Meijer, mevrouw Greve of mevrouw Bouman. Om je in te schrijven dien je het inschrijfformulier op ITs Learning in te vullen en te mailen naar mevrouw E. Bouman. Bovendien is het noodzakelijk om het formulier ook uit te printen en te laten ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s). Zonder de papieren versie met handtekening is je inschrijving ongeldig! Alle formulieren dienen uiterlijk 20 april 2010 in het bezit te zijn van mevrouw E. Bouman.


Terug naar voorpagina ยป