Nieuws_okt_2011
Cursus Rouwverwerking | 29-10-2012

Marjolein Asselbergs, Martijn Wijchers
Dit jaar is er weer gelegenheid voor leerlingen die in hun gezin een dierbare verloren hebben, de rouwverwerkingscursus te volgen. Het gaat hier om leerlingen van de eerste t/m de zesde klas. Voor deelname aan de groep is het niet van belang hoe lang het overlijden geleden is. Na aanmelding via de ouders, mentoren of anderszins, wordt in een gesprek met ons gekeken of dit voor de leerling een geschikte vorm lijkt om iets te doen met zijn of haar rouw.
Aan de hand van allerlei creatieve opdrachten gaan de leerlingen met elkaar aan de slag in een poging hun verdriet een plaats in hun leven te geven.
We beginnen met een informatieve bijeenkomst voor vaders en/of moeders, hebben daarna in elk geval acht bijeenkomsten met de deelnemers,  waarna we de cursus weer gezamenlijk afsluiten.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande begeleiders.

Aanmeldingen graag uiterlijk 16 november.  Als we vijf leerlingen hebben, die mee gaan doen, willen we nog voor de Kerst van start gaan!
Lees hier over de ervaringen uit eerdere jaren.

De begeleiding van deze rouwverwerkingsgroep is in handen van:


Marjolein Asselbergs                             
m.j.e.asselbergs@gymnasiumleiden.nl 
(071-5130174)

Martijn Wijchers-Blokland
m.wijchers@gymnasiumleiden.nl


Terug naar voorpagina ยป