Nieuws_dec_2010
College literaire kritiek voor zesdeklassers | 16-12-2010

Florence Lionarons
Op woensdag 15 december gaf Prof. Dr. J. Goedegebuure, hoogleraar in de Nederlandse Moderne Letterkunde, in de sfeervolle Lorentz-zaal van het Kamerlingh Onnesgebouw aan de Steenschuur een hoorcollege aan alle zesdeklassers. Het onderwerp, Literaire Kritiek en de Canon, is verdiepingsstof voor het literatuurexamen, module 7. De historische bankjes waren wat hard en klein, we pasten eigenlijk net niet met 240 leerlingen in de zaal, maar de Sectie Nederlands verwacht wel dat dit college bij de leerlingen tot reflectie op literaire waardeoordelen zal leiden. Volgens Goedegebuure maakt de op 14 december aan Henk Hofland, columnist!, uitgereikte belangrijke P.C. Hooftprijs wel duidelijk dat de literaire grenzen schuiven. Ook lichtte hij toe dat ‘vernieuwing’ en ‘het doorbreken van normen’ belangrijke aspecten blijven binnen de literaire kritiek.

N.B. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.


Terug naar voorpagina ยป