Nieuws-sept-2014
Charlotte Groenendijk:prijzenswaardig Frans! | 18-09-2014

Sectie Frans
Eind klas 5 besloot Charlotte Groenendijk, dat zij als eindproduct van haar profielwerkstuk in het Frans een roman wilde gaan schrijven over de Franse zonnekoning Louis XIV. Na een jaar hard ploeteren en zwoegen op een project dat uiteindelijk toch groter bleek dan zij bij aanvang verwacht had, had Charlotte een wetenschappelijk stuk geschreven over de Zonnekoning én een volledige Franse roman. Dit profielwerkstuk is zo bijzonder geworden dat de sectie Frans besloot het in te zenden voor de KNAW Profielwerkstukprijs en voor de Profielwerkstukwedstrijd Frans van de Vereniging van Leraren in de Levende Talen. Bij beide wedstrijden bleef de kwaliteit van het profielwerkstuk niet onopgemerkt. Charlotte won de eerste prijs voor 6 VWO bij de Profielwerkstuk Frans van de Vereniging Leraren Levende Talen en zij werd genomineerd voor een prijs bij de prestigieuze KNAW-wedstrijd. Een resultaat waar wij uiteraard trots op zijn. Tijdens de diplomauitreiking ontving Charlotte haar eerste prijs uit handen van de heer Jan van Thiel, die de prijs uitreikte namens de sectie Frans van de Vereniging Leraren Levende Talen. De jury prees het hoge wetenschappelijk niveau van Charlottes onderzoek en haar heldere schrijfstijl. In het wetenschappelijke gedeelte weet Charlotte haar bevindingen helder en concreet te formuleren, terwijl zij in haar Franstalige roman juist kiest voor een mooie beschrijvende stijl. De jury noemt de uiteindelijke roman bijzonder in zijn soort omdat Charlotte Louis XIV beschreven heeft vanuit het perspectief van de mensen om hem heen, in plaats vanuit zijn eigen perspectief. Verder prees de jury het uitzonderlijk hoge niveau van het Frans van Charlotte. Het werkstuk van Charlotte is het derde werkstuk van het Stedelijk Gymnasium Leiden dat binnen 5 jaar de eerste prijs behaalt! Eerdere winnaars waren Eline Westra en Nadia Wijers.


Terug naar voorpagina ยป