Nieuws_jan_2010
Alle oudergesprekken op locatie Athena | 25-02-2010

Emile Heussen
De ouderavond voor zowel Socrates- als Athenaleerlingen vindt vanavond plaats op de Fruinlaan (Locatie Athena). De docenten Feijten, Korenhof en Van den Berg zijn ziek. De gesprekken met hen komen te vervallen. Ouders die van de gelegenheid gebruik wilden maken om het gebouw Socrates te zien, zijn van harte welkom op zaterdag 30 januari vanaf 14.00 uur (na de open dag voor nieuwe leerlingen).


 


Terug naar voorpagina ยป