Protocol informatie gescheiden ouders

 

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent in beginsel dat de school ervan uitgaat dat ouders die gescheiden zijn elkaar informeren over schoolse zaken van hun zoon en/of dochter. Het protocol "Informatie gescheiden ouders" staat hier.