Lesuren en -tijden

Een lesuur duurt 50 minuten. Voor sommige vakken staan blokuren op het rooster. Dan duurt de les 100 minuten.
Het eerste lesuur van onze school begint om 8.20 uur. Het laatste, het achtste lesuur, eindigt om 16.15 uur. Na elk tweede lesuur is er een pauze.
Om zo veel mogelijk lesuitval te voorkomen hebben we op vergaderdagen een verkort lesrooster. De lessen duren dan 40 minuten.
 

Tijden toetsweek Tijden toetsweek voor
verlengers
1e uur 08.20-09.10 uur 1e uur 08.10-09.10 uur
2e uur 09.20-10.10 uur 2e uur 09.10-10.10 uur
pauze pauze
3e uur 10.25-11.15 uur 3e uur 10.25-11.25 uur
4e uur 11.25-12.15 uur 4e uur 11.40-12.40 uur
pauze pauze
5e uur 12.30-13.20 uur 5e uur 12.55-13.55 uur
6e uur 13.30-14.20 uur 6e uur 13.55-14.55 uurIn bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlenging van toetsduur te krijgen (informatie bij de zorgcoördinator). Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn in de tweede klom “verlengers” genoemd.
Toetsweken zijn niet voor alle leerjaren even lang. Voor klas 1, bijvoorbeeld, kunnen de proefwerken in vijf dagen worden ingeroosterd, voor klas 4 of 5 in zes of zeven dagen. In de jaaragenda is daarom de toetsweek voor iedereen op vijf dagen genoteerd; de toetsen die op de overige dagen - dus buiten deze toetsweek-  vallen, worden volgens de normale lestijden afgenomen en worden gecoördineerde toetsen genoemd. In de meeste gevallen volgen jullie na deze toetsen “gewoon” lessen. Dit wordt in de op Its learning te publiceren toetsroosters duidelijk gemaakt.
Herkansingen zijn ook altijd volgens de gewone lestijden.