Sterke punten 'Stedelijk'

Veilige school
We willen een veilige school zijn en hebben daarom in het verleden beslist om door te groeien naar twee kleinere vestigingen waar de veiligheid beter gegarandeerd kan worden. Groei naar kleinschaligheid. We kennen een grote sociale controle. Drugs en alcohol zijn verboden.

'Excellente school' en uitstekende resultaten
Van het Ministerie van OCW ontving het Stedelijk Gymnasium afgelopen jaar het predicaat Excellente School. Lees het juryrapport op de pagina met resultaten. Goede selectienorm. In de onderzoeken naar schoolprestaties scoort onze school al jaren zeer goed. Uit het onderzoek naar beste scholen door het weekblad Elsevier blijkt dat we al zeven jaar tot de winnaars behoren. Ook de onderwijsinspectie beoordeelt onze school goed. Kijk verder op de pagina met resultaten.

Uitdagend aanbod op hoog niveau bij alle vakken
Gymnasiaal karakter: al vanaf klas 1 brede klassieke vorming door onder meer Latijn en Grieks. Zowel in de onderbouw als bovenbouw een breed vakkenaanbod. Ruime mogelijkheden in vakkenkeuze in de bovenbouw. Ook filosofie en de kunstvakken kunnen worden gekozen. Zie de lessentabellen onderbouw en bovenbouw.

Talentontwikkeling en activiteiten
Leerlingen krijgen de gelegenheid om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel in als buiten de les. Op deze pagina een overzicht van alle buitenlesactiviteiten.

Goede begeleiding en zorg op maat
Mentoren, tutoren en decanen zorgen voor een persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Indien nodig worden leerlingen nauwkeurig(er) gevolgd door de zorgcoördinator of het vertrouwensteam. De school biedt ook trainingen aan.

Categoriale school
Eén type onderwijs. Homogeen karakter. Sterk klassenverband. Leerlingen van alle leerjaren kennen elkaar. In klas 1 worden de mentoren ondersteund door hulpmentoren, leerlingen uit klas 5.

Openbare school
Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging. 
 

Terug naar Groep 8 >>