Resultaten

We zijn trots op de resultaten van onze school!

Jaarlijks onderzoek Elsevier
"Het Stedelijk Gymnasium Leiden is niet meer weg te denken uit de top. Daar hoort de school inmiddels al acht jaar bij."
Dit blijkt uit de cijfers die het weekblad Elsevier op 17 januari 2015 heeft gepubliceerd. Het weekblad initieert jaarlijks een onderzoek naar de kwaliteit van alle middelbare scholen in Nederland.
In de maand januari bezoeken alle leerlingen van groep acht en hun ouders weer open dagen en voorlichtingsavonden. Wie wil kiezen moet kunnen vergelijken. Daarom worden in weekblad Elsevier alle middelbare scholen in Nederland met elkaar vergeleken. Het blad maakt daarbij gebruik van de gegevens van de Inspectie van het Onderwijs.
Elsevier vergelijkt de middelbare scholen op grond van het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas is gekomen, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma haalt, het verschil tussen de schoolexamens en de prestaties bij het centraal examen en het diplomacijfer. Bij alle beoordelingscategorieën behaalt het Stedelijk Gymnasium Leiden een uitzonderlijk hoge score. Het oordeel is berekend over vier jaar, omdat prestaties van één uitzonderlijk goed of slecht jaar te snel een positief of negatief beeld kan geven van een school.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de website van Elsevier.

Inspectie
Uit cijfers van de inspectie blijkt dat bij ons meer leerlingen voor hun eindexamen slagen dan bij andere scholen. We hebben minder zittenblijvers en minder leerlingen die voor hun eindexamen de school verlaten. De resultaten van onze school en andere scholen kun je vinden op de website van de onderwijsinspectie.

'Excellente School'
Het Stedelijk Gymnasium heeft over 2014 - voor de derde achtereenvolgende maal - het predicaat ‘Excellente School’ gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Premier Mark Rutte reikte samen met staatssecretaris Sander Dekker de oorkonde uit. De conclusie uit het juryrapport over het Stedelijk Gymnasium luidde: 'Het excellentieprofiel van beide scholen kenmerkt zich door het stimuleren van een cultuur waarin prestatie en ambitie gewoon zijn. Naast het verplichte curriculum is er een veelheid aan activiteiten, leergebieden, extra vakken. Dit stelt de leerling in de gelegenheid zich maximaal te ontplooien.
Het sterke punt van beide scholen is het prettige en veilige schoolklimaat dat ze bieden aan leerlingen en docenten. Ook het zeer brede aanbod is een sterk punt.
Als aandachtspunt wil de jury de structurering binnen het excellentiebeleid noemen en de verdere ontwikkeling van de activerende didactiek bij docenten. Docenten vragen om meer ruimte voor collegiale consultatie. De school als geheel heeft een coherent verhaal; de aanpak komt voort uit een visie en leidt tot resultaten.
Alles overziende is de jury van oordeel dat het Stedelijk Gymnasium Leiden op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (gymnasium) 2014 toekomt. De school is op hoog niveau gebleven en er is sprake van verdere ontwikkeling op diverse relevante terreinen.'

Het volledige verslag van de jury staat hier.Terug naar Groep 8 >>