Aanmelding en toelating klas 1

 

Waarom het Stedelijk Gymnasium Leiden?
Voor leerlingen groep 8, maar ook voor hun ouders natuurlijk, is een brochure geschreven met informatie over onze school en waarom de keuze voor ons gymnasium een goede keuze kan zijn. Deze brochure is op de basisscholen verkrijgbaar en is ook hier te downloaden.

Voorlichtingsavonden ouders leerlingen groep 8
Locatie Athena (Fruinlaan 15, 2313 EP, Leiden)
Donderdag 26 januari 2017: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie Socrates (Nieuwe Marnixstraat 90, 2316 ES, Leiden)
Dinsdag 31 januari 2017: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Open dagen voor leerlingen groep 8
Locatie Athena (Fruinlaan 15, 2313 EP, Leiden)
Zaterdag 28 januari 2017: 09.30 - 12.30 uur

Locatie Socrates (Nieuwe Marnixstraat 90, 2316 ES, Leiden)
Zaterdag 4 februari 2017: 09.30 - 12.30 uur

Toelating
Om op het Stedelijk Gymnasium toegelaten te kunnen worden heb je een VWO- advies van de basisschool nodig. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Aanmelding voor cursusjaar 2017-18
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 15 maart 2017. Het aanmeldingsformulier kun je hier downloaden. Hierop kun je ook een voorkeur uitspreken voor de locatie Socrates of Athena waar je de lessen gaat volgen. Het Stedelijk Gymnasium heeft de afgelopen jaren een zeer sterke stijging van het leerlingaantal doorgemaakt en kan gezien de huidige capaciteit van de gebouwen niet meer onbeperkt groeien. In het schooljaar 2017-2018 kunnen we maximaal 12 brugklassen plaatsen. Als mocht blijken dat het, gezien de capaciteit van de school, niet mogelijk is om alle ingeschreven leerlingen te plaatsen, zal er, onafhankelijk van de volgorde van inschrijving, na afloop van de inschrijvingsperiode een loting plaatsvinden. Ook voor plaatsing op de voorkeurslocatie zal indien noodzakelijk geloot worden.

Je kunt je tijdens de open dagen persoonlijk inschrijven van 12.15 tot 13.30 uur. Je kunt het inschrijfformulier ook tijdens de open dag inleveren bij de administratie.
Wij willen met alle nieuwe leerlingen en hun ouders een kennismakingsgesprek voeren. Heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden tijdens de open dagen dan kan dit, zonder afspraak, op beide locaties:

• Woensdag 8 maart van 15.30 tot 17.00 uur
• dinsdag 14 maart van 19.00 tot 21.00 uur

Parkeren
Per 1 januari 2016 is het parkeerbeleid van de gemeente Leiden gewijzigd en kunt u in de buurt van onze school niet meer gratis parkeren. Zie hiervoor de website van de gemeente Leiden.