Aanmelding en toelating klas 1

 

Waarom het Stedelijk Gymnasium Leiden?
Voor leerlingen groep 8, maar ook voor hun ouders natuurlijk, is een brochure geschreven met informatie over onze school en waarom de keuze voor ons gymnasium een goede keuze kan zijn. Deze brochure is op de basisscholen verkrijgbaar en is ook hier te downloaden.
 

Voorlichtingsavond voor ouders leerlingen groep 8

Locatie Athena / Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden
Donderdag 25 januari 2018: 19.30 - 22.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie Socrates / Nieuwe Marnixstraat 90, 2316 ES Leiden
Dinsdag 30 januari 2018: 19.30 - 22.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)
 

Open dagen leerlingen groep 8

Locatie Athena / Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden
Zaterdag 27 januari 2018: 09.30 - 12.30 uur
Locatie Socrates / Nieuwe Marnixstraat 90, 2316 ES Leiden
Zaterdag 3 februari 2018: 09.30 - 12.30 uur

Zowel leerlingen als ouders zijn op de open dagen van harte welkom. De ochtend heeft een vast programma. De rondleidingen door de school zijn in het programma opgenomen en zijn niet individueel.

Aanmelding voor cursusjaar 2018-2019

Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 15 maart 2018. Het aanmeldingsformulier kun je hier downloaden. Hierop kun je ook een voorkeur uitspreken voor de locatie Socrates of Athena waar je de lessen gaat volgen.

Je kunt je tijdens de open dagen persoonlijk inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur. Je kunt het inschrijfformulier ook tijdens de open dag inleveren bij de administratie.

Wij willen met alle nieuwe leerlingen en hun ouders een kennismakingsgesprek voeren. Heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden tijdens de open dagen dan kan dit, zonder afspraak, op beide locaties:

• Woensdag 7 maart van 15.30 tot 17.00 uur
• Dinsdag 13 maart van 19.00 tot 21.00 uur

Parkeren
Per 1 januari 2016 is het parkeerbeleid van de gemeente Leiden gewijzigd en kunt u in de buurt van onze school niet meer gratis parkeren. Zie hiervoor de website van de gemeente Leiden.