Gegevens school

Locatie Athena
Fruinlaan 15
2313 EP Leiden
Tel. 071 5121365
Tel. 071 5665498 (alleen voor ziekmeldingen leerlingen)
Algemeen e-mailadres school

Locatie Socrates
Nieuwe Marnixstraat 90
2316 ES Leiden
Tel. 071 5121365
Tel. 071 5665498 (alleen voor ziekmeldingen leerlingen)
Algemeen e-mailadres school

Schoolleiding
Rector Athena: De heer B. Vieveen
Rector Socrates:  Mevrouw I. Krul

Leerjaarcoƶrdinatoren
De contactgegevens van de leerjaarcoƶrdinatoren vindt u in paragraaf 3.2 van de schoolgids.


Bevoegd gezag en Raad van Toezicht
Per 1 januari 2010 is het Stedelijk Gymnasium niet langer een gemeentelijke school, maar een zelfstandige stichting onder de naam Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden. Het bestuur, tevens bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door de rectoren van beide scholen.

Het bestuur staat onder toeziend oog van de Raad van Toezicht.
Contactpersoon is mevr. prof. dr. M. van Eck van der Sluijs-van de Bor, voorzitter. Klik hier voor het overzicht van alle leden van de raad.

Klachtenregeling
In het onderwijs is sinds enige jaren het klachtrecht ingevoerd. Volgens deze wetgeving moet iedere school beschikken over een klachtenregeling. Eenieder die deel uitmaakt van een schoolgemeenschap kan klagen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. 
Zie verder pagina Klachtenregeling.

Verzuim
Elke locatie heeft een verzuimcoƶrdinator aan wie u uw correspondentie over verzuim kunt richten.
Betreft het verzuim Athena : verzuimathena@gymnasiumleiden.nl
Betreft het verzuim Socrates: verzuimsocrates@gymnasiumleiden.nl