Deze pagina's zijn een aanvulling op de schoolgids en zijn voornamelijk bedoeld voor personeel, leerlingen en hun ouders. Om die reden is de appendix uitsluitend te benaderen vanuit (de hoofdpagina) van It's learning
Op de pagina met roosters staan onder andere de toetsroosters, het B-urenrooster en de jaaragenda van klas 6. De pagina met studiewijzers zijn ingedeeld naar leerjaar en module. Sommige studiewijzers worden ook door de secties zelf op It's learning gepubliceerd.
Tot slot bevindt zich onder de kopjes 'Regelingen' en 'Overzichten' een opsomming van documenten met een formeel karakter zoals het examenreglement, het protocol genotmiddelen, het schoolbeleid bij lesverzuim en overzichten van mentoren, klassenouders en personeel.