Delf Scolaire

Delf-examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma op A1, A2, B1 of B2-niveau. Delf staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française.
Determinatie vindt voorafgaand aan het examen plaats: de kandidaat schrijft zich in voor een zeker niveau en haalt dit niveau of niet. Wanneer de kandidaat het gekozen niveau niet blijkt te halen, krijgt hij níet automatisch een certificaat voor het onderliggende niveau.
De inhoud (niet het niveau) van het toetsmateriaal is bij Delf Scolaire aangepast aan de belevingswereld van scholieren, het niveau van de toets is hetzelfde als dat van de gewone DELF-examens.
Bij een Delf examen worden de 4 taalvaardigheden getoetst: Leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.