Versterkt talenonderwijs

Het Stedelijk Gymnasium heeft er voor gekozen om leerlingen in de bovenbouw binnen het lesprogramma voor te bereiden voor het Cambridge Certificate of Advanced Certificate (CAE) het DELF scolaire-examen en een Goethe certificaat.
Iedere leerling die het vak Engels, Frans of Duits volgt in de bovenbouw, volgt een programma dat normaal voorbereidt op de Schoolexamens en het Centrale Eindexamen. Daarnaast bereidt de leerling zich binnen de lessen ook voor op deelname aan een internationaal examen door aanvullende opdrachten in het lesmateriaal. Voor Engels gebeurt dit in leerjaar 5, voor Frans en Duits in leerjaar 4, 5 en 6.

Klik in het menu 'Versterkt talenonderwijs' voor nadere informatie over de onderlinge activiteiten.