Tweede Fase Project

In het diepe gooien, maar wel met zwembandjes om". Onder dit motto leren wij onze leerlingen om te gaan met de Tweede Fase en het studiehuis. Daar beginnen we mee in klas 3, immers in klas 4 start de Tweede Fase, waarin de leerlingen wat meer vrijheid krijgen om binnen de reguliere lessen eigen keuzes te kunnen maken.
Tijdens een periode van negen weken krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer. Daarin staat o.a. vermeld welke stof bestudeerd moet zijn voor het volgende proefwerk. Dat proefwerk wordt in de derde proefwerkweek afgenomen.
Naast de stof voor het proefwerk kan het ook zo zijn dat een sectie in deze periode een werkstuk (praktische opdracht) laat maken of een speciaal project (bijvoorbeeld het aardrijkskundeproject) organiseert.
 

Toetsen
Gedurende het project worden er géén so`s of uso`s of leertoetsen gegeven. Net als in de "echte" Tweede Fase hebben de leerlingen het recht om één toets uit toetsweek drie te herkansen.
Na de toetsweek is er één herkansingsmogelijkheid (toetsronde 2), en wel op 23 mei 2018.

Profielkeuze
Naast het werken met studiewijzers krijg je via je mentor uitleg over de vakken van de bovenbouw, maar ook welke keuzes er bij ons op school mogelijk zijn en welke niet. Daartoe krijg je in december het boekje "Profielkeuze 2017-2018" uitgereikt. Op dinsdag 9 januari 2018 wordt door de decanen een ouderavond over dit thema georganiseerd.

De mentor
In de Tweede Fase ligt de nadruk op zelfstandig werken. Het gaat hierbij vooral om planning van lesstof over een langere periode. Een aantal leerlingen kan uitstekend zelfstandig(er) aan de slag. De meesten zullen dat moeten leren, maar redelijk snel onder de knie krijgen. Sommigen hebben extra moeite met de organisatie van hun studie en hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. De hulp van de mentor is hierbij onmisbaar.

De planning

weeknummer  
4 1e week TFP
5 2e week TFP
6 3e week TFP
7 4e week TFP, winterkamp
8 5e week TFP
9 voorjaarsvakantie
10 6e week TFP
11 7e week TFP 15 maart; voorlopige profielkeuze
12 8e week TFP
13
9e week TFP
14
Toetsweek vanaf 4 april


Toetsweek 3 4 t/m 10 april 2018. (11 april toetsen én lessen)
Eén herkansing 23 mei 2018, bij ziekte vervalt de herkansing.
Leerlingbespreking klas 3: 7 t/m 9 mei 2018

De studiewijzers koment t.z.t op It's te staan.