Science4U

Science4U is een project voor getalenteerde onderbouw-leerlingen die, naast het gewone schoolprogramma, een onderzoeksproject op de universiteit of bij een bedrijf gaan doen. Een klein broertje van het Pre-University College dus. Het doel van dit wetenschapsproject is om de leerlingen kennis te laten maken met de wetenschap in de praktijk. Leerlingen werken direct samen met onderzoeksinstituten, universiteiten, laboratoria en bedrijven die veel aandacht hebben voor ‘research & development’.
De instituten die meedoen aan Science4U zijn: Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksherbarium Leiden, LUMC en Junior Science Lab.

Contactpersonen: de heer Van Ostaay en mevr. Mertens.