Romereis

In hun herinnering aan het Stedelijk Gymnasium is er één activiteit die bij oud-leerlingen nog scherp in het geheugen ligt: de Romereis. Elk jaar staan voor de vijfdeklassers de eerste schoolweken van het jaar in het teken van de Romereis. De aandacht voor het ‘gewone’ schoolwerk ligt dan soms op het tweede plan. Ook bij het begeleidende personeel is de Romereiskoorts al vroeg in het jaar merkbaar. Deze vol met kunst en cultuur geprogrammeerde negendaagse studiereis naar Rome en Florence is in sociaal en cultuurhistorisch opzicht dan ook een unieke gebeurtenis.

De Romereis is natuurlijk een evenement met veel plezier en gezelligheid. Maar er moet ook worden gestudeerd. In klas 4 worden de leerlingen met de vakken kunstbeschouwing en de achtergronden bij Latijn en Grieks op de belangrijkste onderdelen van het programma voorbereid: de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Ook komen de iconografie en onderwerpen uit de Bijbel aan de orde.
Elke Romereisdag is er een ochtend- en een middagprogramma. De excursies worden door de begeleiders, allen docenten van onze school, zelf geleid. Ook zij moeten dus in de boeken.

We reizen met het vliegtuig. De vluchten en transfers worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met een Nederlandse touroperator. Logeren doen in het historische hart van Rome en Florence. Vrijwel alles is op loopafstand.  

Voor nadere informatie en mededelingen over Romereis 2017 verwijzen we verder naar itslearning (voor leerlingen) en naar de ouderpagina 'Romereis 2017'.

Contactpersoon Romereis is de heer B. Steensma