Projecten decanaat

Om leerlingen te helpen bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding, ondersteunt het decanaat onder meer de volgende projecten:

Pre-University Classes
Onze school heeft een samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden. Dat biedt kansen. Door bijvoorbeeld mee te doen aan Pre-University Classes kunnen geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen nog dieper ingaan op de stof en daadwerkelijk een duik nemen in de wetenschap. Voor de leerling van klas 5 en 6 bestaat de mogelijkheid om één module lang, van ongeveer acht middagen, een bepaald vak te volgen bij een faculteit naar keuze, bijvoorbeeld Sterrenkunde of Japans.
Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Leiden. De aanmelding loopt via de decanen (zie par. 3.3 Schoolgids).

Pre-University College
Nog een stap verder dan Lapp-top gaat het Pre-University College. Vierdeklassers die aan het einde van hun schooljaar gemiddeld een 8 op hun cijferlijst staan en daarnaast zowel getalenteerd als gemotiveerd zijn, kan de school voordragen om mee te doen aan een zware selectie op de universiteit. Als dat lukt, dan mogen de leerlingen deelnemen aan een programma van anderhalf jaar. De leerling gaat dan elke maandagmiddag naar de universiteit en wordt daar pre-student genoemd. Sinds de oprichting in 2004 hebben al vele Leidse gymnasiasten met veel plezier en succes deelgenomen aan dit prestigieuze project. De pre-mentor houdt een vinger aan de pols voor wat betreft de schoolresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Leiden.
Contactpersoon en Pre-mentor op Socrates is Sven Kruizinga. Op Athena kunnen leerlingen terecht bij Roos Danse en Henriette van den Tooren.

Technolab
In samenwerking met Technolab kunnen vijfdeklassers via het decanaat meedoen aan drie verdiepingsprojecten voor leerlingen met een natuurprofiel: het oncologieproject, het neurologieproject en het onderzoeksproject. Op vrijdagmiddag maken de deelnemers kennis met verschillende aspecten van deelgebieden van de geneeskunde. Het is een ideale kans om een kijkje in de keuken te nemen van de bio-medische wereld. Het is voor deze projecten niet nodig om gemiddeld een 8 te staan, maar een leerling moet wel aantonen dat hij in staat is enige lesuitval door het project goed te kunnen opvangen.

Junior TU Delft
De TU Delft biedt een project aan, dat speciaal is ontwikkeld voor ambitieuze leerlingen uit klas 5 en 6 met interesse in techniek: Junior TU Delft.
De leerlingen kunnen kiezen uit diverse themablokken, bijvoorbeeld Streaming Water en Innovative City Design. Op vijf vrijdagen in januari en februari krijgen deelnemers interdisciplinair onderwijs: ontwerpen, onderzoeken, en technologische toepassingen staan centraal.
Daarnaast kan meedoen aan Junior TU Delft ook een mooie aanvulling op of opstap naar het profielwerkstuk zijn.
Alle info is te vinden op de website van Junior TU Delft. Aanmelding geschiedt via de decanen.