Leerlingvereniging USA

USA (Uno Sumus Animo, wij zijn een van geest) is de naam van de zeer actieve leerlingenvereniging. Zij vierde in 2008 haar honderdste verjaardag. De vereniging organiseert muziekavonden met zowel klassieke muziek als popmuziek, filmavonden, sporttoernooien en toneelavonden, waarvan de Grote Uitvoering het jaarlijkse hoogtepunt is. De voorbereidingen van de Grote Uitvoering beginnen al vroeg in het jaar: het aanzoeken van een regisseur, het bedenken van het stuk en het organiseren van de audities. Vervolgens staat er een lange reeks van repetities op het programma. Tot de première in het voorjaar. Grote titels kwamen de afgelopen jaren voorbij: Bloedwraak, Eudipus, Driestuiversopera, Alkestis en afgelopen jaar Joseph and the amazing technicolor dreamcoat.

Verder organiseert USA jaarlijks vier grote schoolfeesten en in samenwerking met de Vereniging van Vrienden een aantal culturele avonden. Ook geeft USA het leerlingenblad Socius uit, dat vijf maal per jaar verschijnt.
Het bestuur bestaat uit leerlingen uit de vijfde klas. Elk jaar vindt er een wervelende verkiezingscampagne plaats. De school is dan behangen met posters en spandoeken.

De USA wordt begeleid door vier docent-mentoren:
Socrates
de heer F. Zeven
de heer C. van Welzen

Athena
de heer L. van Dijk
de heer S. Smits