Albion's shores

Albion’s Shores is een project waarbij de secties Klassieke Talen en Engels samenwerken om in de voetsporen te treden van de vorming van het hedendaagse Engeland. We bestuderen Latijnse teksten, lezen de Canterbury Tales maar willen vooral de teksten tot leven brengen door te presenteren en te acteren. Engelse workshops presenteren en acteren zullen een basis vormen voor de activiteiten in Engeland.

Aangezien de doeltaal Engels is worden we in Canterbury ontvangen door The Big Wheel Theatre Company die ons begeleid door het Middeleeuwse Canterbury maar ook ingaat op de Romeinse sporen. Natuurlijk zullen zij ons ook helpen met hun theater expertise.

In Bath worden de werelden die we hebben bestudeerd verenigd, en een bezoek aan die plaats vormt een mooie afsluiting van het project. De presentaties die er door de leerlingen worden gehouden komen in plaats van de presentaties in module vier, dus behalve verdieping is een deel van het werk dat verricht wordt vervanging!