Internationalisering, de moeite waard

‘From nine to ten we discussed subjects like bullying, multicultural schools, social workers helping children, safety, the teacher problem and eco-schools. It was very interesting because the problems between Holland and Italy differed greatly, as did the way of thinking.’ (EEP)

‘At my first MUN, as a shy 12-year-old, I was hardly able to participate in the debate, but even then I liked the MUN atmosphere present. In later MUNs, I continued to appreciate the atmosphere of cooperation and of actually working to improve the world..’ ( Lemun)    

Twee citaten van leerlingen na deelname aan een internationaliseringsproject

Vanuit de gedachte ‘mag het ietsje meer zijn’ is onze school al weer heel wat jaartjes geleden gestart met de ontwikkeling van een internationaliseringprogramma. We  beperken ons daarbij niet tot uitwisselingen die gericht zijn op sociale,culturele en ‘moderne vreemde talen’ aspecten, maar streven uitdrukkelijk naar programma’s met een inhoudelijke, liefst vakoverstijgende component. We geven  leerlingen daarmee de gelegenheid zich al op onze school adequaat voor te bereiden op een toekomst in een wereld die steeds verder globaliseert en op vervolgonderwijs dat steeds internationaler wordt. 
 
De uitwisselingsprojecten worden gecoördineerd door mevrouw A. Reichart  

Klik in het menu 'Internationalisering' voor nadere informatie over de onderlinge projecten en/of bekijk het overzicht.

Klik hier voor de selectieprocedure.