Activiteiten en projecten

Onze school kent een grote hoeveelheid activiteiten en projecten. Sommige activiteiten maken deel uit van het lesprogramma. Een aantal activiteiten en projecten streeft meer algemene doelen na en wordt voor de gehele jaarlaag georganiseerd. Klik op de items links - ze zijn alfabetisch gerangschikt - voor nadere informatie over het programma van de afzonderlijke activiteiten.